Zbór ewangelicki we Wschowie

Wyniki dotychczasowych badań archeologiczno–architektonicznych przeprowadzonych w Zborze Ewangelickim we Wschowie w latach 2004–2005.