Oferta firmy ArchGeo Badania i Usługi

1. Firma świadczy usługi w zakresie:
•  wykonywanie prac dokumentacyjno - zabezpieczających
•  przeprowadzanie ratowniczych badań archeologicznych
•  przeprowadzanie wyprzedzających badań archeologicznych
•  badania powierzchniowe
•  badania rozpoznawcze wykonywanie wyprzedzających badań 
   terenowych
•  wykonywanie wyprzedzających sondowań terenowych
•  wykonywanie analiz specjalistycznych
•  inwentaryzacja i dokumentacja zabytków


Prace dotyczą wszystkich rodzajów stanowisk archeologicznych oraz stref ochrony konserwatorskiej.


2. Prace eksploracyjno - poszukiwawcze
•  ekshumacje pochówków
•  ekshumacje cmentarzy
•  eksploracje podziemi, studni itp.
•  poszukiwania na zamówienie (pamiątki rodzinne, monety itp.)
•  wykonanie analiz specjalistycznych


Prace dotyczą czasów nowożytnych oraz obiektów nie klasyfikowanych jako zabytki archeologiczne z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich.
 
3. Prace w dziedzinie geologii i hydrogeologii.
•  wykonywanie badań gruntu pod projekty budownictwa
   mieszkaniowego i użytkowego


4. Działalność kulturalno - oświatowo - rozrywkowa:
•  organizacja pokazów archeologii doświadczalnej
•  organizacja prelekcji tematycznych
•  organizacja przedstawień tematycznych
•  organizacja imprez oraz happeningów
•  edukacja na wesoło
•  projekcje multimedialne


5. Konsultacje w zakresie:
•  zagadnień prawnych związanych z eksploracją i ochroną
   konserwatorską
•  metodyki badań archeologicznych
•  kosztorysowania i redukcji kosztów inwestycji na terenach
   podlegających   ochronie konserwatorskiej
•  analiz specjalistycznych